• publikacije

Izobraževanja /seminarji za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju za leto 2018/19


Kako lahko z majhnimi koraki naredimo veliko za izboljšanje kakovosti življenja in počutja vseh v šoli, od učiteljev in zaposlenih do učencev?


Zakaj je smiselno skrbeti za dobre odnose in prijetne občutke v šoli?


Kako lahko krepimo občutke angažiranosti in smisla?


Za letošnje šolsko leto smo v sodelovanju z založbo Rokus / Modrijan v okviru programa Modrijan izobraževanja pripravili izbor seminarjev za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju.


Izobraževanja so usmerjena v zagotavljanje spodbudnega in varnega okolja za vse udeležence učnega procesa. Namenjena so učiteljem, svetovalnim delavcem, šolam, vrtcem, vzgojiteljicam in vsem, ki si prizadevate za izgrajevanje in ohranjanje pozitivnega okolja, v katerem lahko vsak optimalno razvija in krepi svoje potenciale. .


Nekatera izobraževanja so namenjena pedagoškim delavcem v prevem, drugem, ali tretjem triletju OŠ; druga so namenjena vsem, ne glede na to, s katerimi skupinami učencev se največ srečujejo.


Del izobraževanj v ospredje postavlja čustveno inteligentnost – ker je obvladovanje in razumevanje lastnih čustev ter razumevanje čustev in občutkov drugih temelj zdravih odnosov in kakovostnega življenja v učilnici, na šoli in širše.


Del izobraževanj v ospredje postavlja socialne veščine – ker so slednje temelj uspešnih in kakovostnih odnosov ter zdravega sobivanja in ker že lahko opažamo posledice tega, da otrokom zaradi vse več časa, preživetega pred zasloni in v virtualnih svetovih, zmanjkuje priložnosti za urjenje in razvoj socialnih veščin.


Del izobraževanj v ospredje postavlja razvoj zdravega odnosa do sebe. Ker imata lahko tako negativna samopodoba kot nekritično samopoveličevanje številne negativne posledice, je pri otrocih še kako pomembno razvijati pozitiven in zdrav odnos do sebe, ki vodi k večjemu zaupanju vase, k boljši motivaciji za soočanje z različnimi izzivi in k razvijanju zdravih medosebnih odnosov.


En od namenov izobraževanj je preizkusiti različne dejavnosti za delo s šolarji in razviti uporabna znanja, ki jih je mogoče uporabiti v učnem procesu in za načrtovanje različnih dejavnosti. Pri tem si bomo pomagali s številnimi viri s spletnega portala www.abced.si, na katerem lahko od pomladi 2018 naprej pedagoški delavci prosto dostopajo do priročnikov in gradiv z različnimi dejavnostmi in delavnicami za spodbujanje pozitivnih življenjskih veščin.


Drugi namen izobraževanj je predstaviti priložnosti, ki jih pozitivna psihologija in pozitivna edukacija ponujata šolam. Cilj pozitivne psihologije je krepiti pozitivne vidike življenja; občutke sreče, zadovoljstva, smisla, optimizma, upanja, vztrajnosti, odpornosti, psihičnega blagostanja. Pozitivna edukacija pa načela uporabne pozitivne psihologije prenaša v šole (in druge vzgojno-izobraževalne ustanove). Zato vsa izobraževanja temeljijo na sodobnih spoznanjih pozitivne psihologije in pozitivne edukacije, v katerih vse več pedagoških delavcev po svetu vsak dan znova najde odlične priložnosti za izboljšanje kakovosti življenja in učnih ter drugih rezultatov v šolah.


Vsa izobraževanja so predstavljena v katalogu Katis (Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2018/19). Vsako izobraževanje traja 8 ur in prinaša 0,5 točke. Izobraževanja, ki jih vodiva Kristijan Musek Lešnik in Meta Trček, ravnateljica OŠ Brezovica pri Ljubljani, so sestavljena iz dveh delov in načrtovana tako, da udeleženci pridobijo čim več uporabnih znanj in izkušenj. Uvodnemu srečanju v predavalnici (4 ure) sledita dve srečanji v obliki webinarja. Na ta način smo želeli udeležencem omogočiti možnost, da znanja in izkušnje s seminarja čim prej preizkusijo v praksi. Obenem pa ta način izvedbe izobraževanj manj posega v siceršnji delovni čas in urnike udeležencev in njihovih šol.


Morebitna vprašanja v zvezi z izobraževanji lahko pošljete na elektronsko pošto helena.kunavar@modrijan-izobrazevanje.si.


Verjamem, da nam je uspelo pripraviti odlične vsebine, obenem pa tudi dovolj širok nabor izobraževanj, med katerimi lahko vsakdo v šolah in drugih zavodih najde nekaj za sebe.


Vabim vas, da si jih ogledate.


Kristijan Musek Lešnik.

0 views

About

© 2013, 2019 Brainscribe Programme

Disclaimer and Terms of Use

Created by Wix.com

Address

Požarnice 26d

SI-1351 Brezovica pri Ljubljani

Slovenia